Wędrówki piesze

Wedrowki piesze

Propozycja na weekend

Ścieżki dydaktyczne

Miłośnicy pieszych wędrówek, spędzając wczasy w Puszczy bolimowskiej, mogą skorzystać z propozycji poznania Ścieżek dydaktycznych i pieszych szlaków zorganizowanych w Puszczy bolimowskiej. Oto niektóre z nich:

Uwaga: Ścieżki dydaktyczne nie są oznakowane w terenie.

1. „Ruda - Chlebacz"

Długość ścieżki: 3 km, Czas przebycia: ok. 50 minut

Trasa: Skierniewice Rawka (początek i koniec trasy). Ścieżka prowadzi dookoła rezerwatu „Ruda – Chlebacz”. Wędrówka ścieżką daje możliwość porównania borów i wilgotnych lasów olszowych.

2. „Droga Łowicka"

Długość ścieżki: ok 14 km, Czas przebycia: ok. 8 godzin

Trasa: PKS Budy Grabskie – PKS Nieborów. Ścieżka przebiega przez las, oferuje możliwość obejrzenia śródleśnych polan, zaobserwowania ptaków. Trasa kończy się w okolicy pałacu w Nieborowie.

3. „Nieborów - Siwica - Arkadia"

Długość ścieżki: 26 km

Trasa: Nieborów – „Nieborowskie Pole” – „Polana Siwica” – Arkadia. Nieborów i sąsiadująca z nim Arkadia, to zabytki znane w Polsce i za granicą, leżące w północno – zachodnim krańcu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. W pobliżu znajduje się rezerwat łąkowo – bagienny – „Polana Siwica”. Opisywana ścieżka dydaktyczna łączy te trzy miejsca i pozwala poznać ich walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze.

4. „Nieborów - Siwica - Arkadia"

Długość ścieżki: 15 km, Czas przebycia: ok. 9 godzin

Trasa: Budy Grabskie – łąki w dolinie Rawki – Polana „Buczyna” – Polana „Topieliska” – „Polana Strożyska” – Polana „Kierz” – rezerwat „Polana Siwica” (zwiedzanie WYŁĄCZNIE w obecności pracownika Bolimowskiego Parku Krajobrazowego!) – Polana „Dolinka” – Nieborów. Poznanie fauny i flory największych śródleśnych Polan Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

5. „Szlakiem osadników leśnych"

Długość ścieżki: 10 km, Czas przebycia: ok. 6 godzin

Trasa: Wola Szydłowiecka – Polana „Halinowski Kierz” – Tartak Bolimowski – Popielarnia. Dzięki przebytej trasie lepiej poznamy historię osadnictwa w Puszczy Bolimowskiej, a także roślinność torfowisk, czy łąk.

6. „Szlak żyrardowski"

Długość ścieżki: 10 km, Czas przebycia: ok. 5 godzin

Trasa: Sucha Żyrardowska – Sucha Żyrardowska (Żyrardów). Dzięki przebytej trasie lepiej poznamy także roślinność torfowisk, czy łąk Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

7. „Rokita ostoja bobrów"

Długość ścieżki: 4 km, Czas przebycia: ok. 1,5 godziny

Trasa: Bolimowski Park Krajobrazowy: wieś Budy Grabskie, dolina rzeki Rawki, rzeka Rokita.

Bobry wprowadzono nad Rawkę w 1983 roku. Na początku były to tylko 11 zwierząt, obecnie populacja liczy sobie kilkadziesiąt sztuk. Warto zobaczyć ślady ich bytności, ścięte drzewa, tamy, czy żeremia. Ścieżka do zwiedzania w okresie wegetacyjnym (kwiecień – październik), w grupach 10 – 12 osobowych, nie częściej niż 2 razy tygodniowo.

8. „Ścieżka entomologiczna w dolinie Rawki - owady lądowe"

Długość ścieżki: 1,5 km, Czas przebycia: ok. 40 min

Trasa: wieś Budy Grabskie (Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej) i okolice. Ścieżka służy poznaniu wielu grup owadów. Znajdziemy tu m. in. przedstawicieli motyli, chrząszczy, muchówek, czy żądłówek.

9. „Ścieżka entomologiczna w dolinie Grabinki - owady wodne"

Długość ścieżki: 1,5 km, Czas przebycia: ok. 50 min

Trasa: Leśniczówka Prochowy Młynek – koryto rzeki Grabinki. Ścieżka pozwala zapoznać się z owadami wodnymi Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Dzięki przebytej trasie przyglądamy się również rzece Rawce oraz jej prawobrzeżnemu dopływowi – Grabince, której koryto wypełnione jest wodą przez cały rok tylko w przypadku deszczowego lata.

10. „Kręgowce lądowe Polany Siwica"

Długość ścieżki: 5 km, Czas przebycia: ok. 2 godziny

Trasa: Rezerwat „Polana Siwica” i okolice, zwiedzanie WYŁĄCZNIE w obecności pracownika Bolimowskiego Parku Krajobrazowego!. Ścieżka prowadzi przez możliwie dostępne i najbardziej zróżnicowane fragmenty polany, wkraczając do podmokłego lasu olchowego i borów sosnowych. Dla chętnych przedstawiono również propozycję wydłużenia trasy i przejścia ścieżką o długości ok. 2 km, określoną na mapie jako „wariant dodatkowy”. Prowadzi ona drogą przez lasy gospodarcze otaczające polanę i dochodzi do jej krawędzi.

 

Mapa Szlaków Rowerowych w Puszczy Bolimowskiej